Sting My Songs Tour, Athens & Taormina Autumn 2021

These photos were taken in Athens and Taormina on Sting's My Songs tour in Autumn 2021. All photos (c) Andrzej Strzelczyk
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img